باهم، آهنگ سلامتی را می نوازیم


فِلریتم® 100 (فلکائینید)

فِلریتم® در دسته داروهای قلبی – عروقی قرار دارد و در درمان و یا پیشگیری از موارد اختلالات شدید ریتم...

بیشتر

فنوفیبرات 200

فنوفیبرات در دسته داروهای تنظیم کننده چربی خون قرار دارد و در کنار رژیم غذایی برای کاهش چربی خون (کل...

بیشتر