باهم، آهنگ سلامتی را می نوازیم


واحد فناوری اطلاعات

واحد فناوری اطلاعات

ماموریت اصلی واحد فناوری اطلاعات، استقرار نظام جامع انفورماتیک در راستای تحقق اهداف بلند مدت و راهبردی شرکت می باشد. برای تحقق این ماموریت مهم، واحد فناوری اطلاعات وظیفه دارد تا بستری مناسب برای حفظ و نگهداری اسناد و اطلاعات و توسعه زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری سازمان را فرآهم آورد. بدین منظور این واحد از تکنولوژی های روز حوزه فناوری اطلاعات که باعث تسریع در استخراج، شفاف سازی و نیز صحه گذاری بر درستی داده ها می شود، استفاده می نماید. در نتیجه اجرای فرآیندهای این واحد، هماهنگی بین گروه های ستادی و عملیاتی با گردش و ذخیره سازی دقیق داده ها و اطلاعات صورت گرفته و فرآیندهای مرتبط با تحقیق و توسعه، فرآیندهای تولیدی و سایر فرآیندهای کلیدی سازمان با دقت و سرعت بالاتری انجام می پذیرد. رئوس فعالیت های واحد فناوری اطلاعات شامل توسعه و ارتقا زیر ساخت و شبکه، ارایه خدمات نگهداری و پشتیبانی، آموزش و اطلاع رسانی در حوزه فناوری اطلاعات می باشد.