باهم، آهنگ سلامتی را می نوازیم


موتیوین® 10 (دومپریدون)

موتیوین® در دسته داروهای گوارشی قرار دارد و به عنوان داروی ضد تهوع در درمان کوتاه مدت تهوع و استفراغ...

بیشتر