باهم، آهنگ سلامتی را می نوازیم

محصولات جدید

دارو درمان پارس

ویژگی های شرکت دارو درمان پارس

 • توجه ویژه به رضایت بیماران

  توجه ویژه به رضایت بیماران

  استفاده بهینه از ظرفیت های داروسازی کشور در زمینه تولید انواع دارو و محصولات سلامت محور با فناوری های پیشرفته با هدف جلب و افزایش رضایت بیماران

 • نگاه ویژه به توسعه محصولات جدید با تکنولوژی روز

  نگاه ویژه به توسعه محصولات جدید با تکنولوژی روز

  مطالعه، تحقیق و توسعه مستمر در جهت تأمین نیازهای آنی و آتی کشور به انواع فرآورده های سلامت محور با رویکرد ارتقای سطح سلامت جامعه.

 • تمرکز بر حضور در بازارهای بین المللی

  تمرکز بر حضور در بازارهای بین المللی

  نوآوری در توسعه محصولات جدید و انتخاب صحیح بازار هدف با تکیه بر کیفیت محصول نهایی و توزیع داروهای خود به فراتر از مرزهای کشور در جهت توسعه صادرات دارو با کیفیت ایرانی

همکاران ما

گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
پخش دارویی ممتاز
نانو دارو
دنیا دارو
اَوین دارو